Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Økologisk korn og andre afgrøder

I Danmark dyrker man mange forskellige økologiske afgrøder, herunder forskellige typer af korn. Økologisk dyrkning stiller særlige krav til, hvordan landmanden dyrker jorden.

Økologisk mælk og oksekød

Omkring en tredjedel af den mælk der drikkes i Danmark er økologisk. Den økologiske mælkeproduktion er steget igennem de seneste år til i alt 690 mio. kg i 2018 og har nu en andel på 12 pct. af hele Danmarks mælkeproduktion. Det vil sige, at mælken kommer fra køer, der lever efter de økologiske regler. Økologisk oksekød udgør 8,6 pct. af danskernes oksekødsforbrug (2018). Økologisk hakket oksekød udgør langt hovedparten af danskernes forbrug af økologisk kød.

Økologisk svineproduktion

I den økologiske svineproduktion er dyrevelfærd i centrum. Dyrene skal have mulighed for at udøve deres naturlige adfærd. Derfor tilstræber man, at opdrætsmetoder og staldforhold imødeser svinenes fysiologiske og adfærdsmæssige behov.

Økologiske æg og fjerkræ

Danmark har en betydelig produktion af økologiske æg. Økologiske høner har god plads, adgang til det fri og får økologisk foder. Der er også en mindre produktion af økologiske slagtekyllinger.

Økologisk frugt og grønt

I Danmark spiser vi mere og mere økologisk frugt og grønt, og i 2018 blev der omsat for ca. 4,3 milliarder kroner i detailhandlen. Den danske økologiske frugtproduktion er dog fortsat relativ lille, mens grøntsagsproduktionen er steget markant i de seneste år - især af gulerødder, andre rodfrugter og salater.

Økologisk fisk

Siden 2005 har det været muligt at købe økologiske fisk fra ferskvandsdambrug og i 2010 blev det første danske havbrug omlagt til økologisk produktion.

Økologiske kaniner i landbruget

Landbrug & Fødevarer udførte i 2016 i samarbejde med økologiske landmænd, Danmarks Kaninavlerforening, Hotel og Restaurantskolen i København og Restaurant Relæ et pilotprojektet om ”Økologisk Kaninavl”.

Langt flere danskere køber oftere økologi

Offentlig ansatte mænd køber økologi

Holdning til økologi