Om økologi

Økologisk fødevareproduktion handler om at skabe en bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion, hvor man tager særlige hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd.

Forbruget af økologiske fødevarer er gennem de senere år vokset markant og udgjorde i 2020 i alt 13 pct. af omsætningen i detailhandlen i Danmark. Samme tendens gør sig gældende i Europa og på verdensplan og væksten i økologisektoren forventes at fortsætte.

Den økologiske produktion har bevæget sig fra at være en lille nicheproduktion, der blev afsat lokalt, til at være et reelt supplement til den konventionelle fødevareproduktion i såvel danske supermarkeder som på eksportmarkederne.

Figur 1: Udvikling i økologisk dyrket areal i Danmark, 2007-2020
Kilde: Landbrugsstyrelsen

 

Figur 2: Udvikling i antal økologiske bedrifter i Danmark, 2008-2020
Kilde: Landbrugsstyrelsen

Det økologiske landbrugsareal er steget markant i de seneste år, og det udgjorde i alt 310.210 ha i 2020 - svarende til 11,7 pct. af det samlede landbrugsareal i Danmark. Der var i alt 4.121 økologiske bedrifter i Danmark i 2020, hvilket svarer til 11,1 % af alle danske bedrifter. 19,7 pct. af bedrifterne var store landbrug med mere end 100 ha, mens 36,5 pct. var små landbrug med mindre end 10 ha. De store økologiske landbrug er typisk planteavlsbrug og kvægbrug. Landbrugsstyrelsen har indsamlet mere statistik, som kan ses her.

Landbrug & Fødevarer arbejder på at fremme økologiens udvikling i Danmark. Læs mere om Landbrug & Fødevarers økologipolitik.
På denne side kan du få mere at vide om, hvad der kendetegner den økologiske produktion generelt og inden for de forskellige produktionsgrene.
 

Den økologiske tankegang
Ordet økologi stammer oprindelig fra græsk og betyder frit oversat ”læren om naturens husholdning”.
Det er en grundlæggende målsætning i den økologiske produktion at holde hus med næringsstoffer og i størst muligt omfang undgå tab af næringsstoffer.
Målet er at skabe et samlet system for en bæredygtig helhedsorienteret landbrugs- og fødevareproduktion, hvor man tager særlige hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd.

 

Økologisk produktion er kendetegnet ved:

  • Fokus på at bevare og forbedre jordens frugtbarhed
  • Kunstgødning og kunstige pesticider anvendes ikke
  • Husdyrene skal have mulighed for at udøve deres naturlige adfærd
  • Husdyrene har god plads i staldene
  • Husdyr skal kunne komme ud i det fri – på græsmarker, i hønsegårde mv.
  • En række indgreb på husdyr ikke er tilladt, fx klipning af haler hos grise og trimning af næb hos høns.
  • Meget restriktive regler for brug af medicin til husdyr
  • Genmodificerede planter og mikroorganismer (GMO) anvendes ikke
  • Brug af færrest mulige tilsætningsstoffer ved forarbejdning af økologiske fødevarer.
 
I det økologiske landbrug skal dyrkningen af jorden virke i samspil med det omgivende miljø, så det påvirker omgivelserne mindst muligt og beskytter levesteder for vilde planter og dyr bedst muligt. Balance, mangfoldighed og alsidighed er vigtige begreber i det økologiske jordbrug.
 
I praksis handler det om, ude på den økologiske gård, at holde hus med sine næringsstoffer og ikke fjerne flere næringsstoffer fra gården, end man tilfører. Det er vigtigt at genbruge næringsstoffer og værne om naturens ressourcer.
 
I husdyrholdet lægger man i det økologiske landbrug stor vægt på, at husdyr skal leve under forhold, der er i overensstemmelse med deres naturlige adfærd og behov.
 
Centralt i den økologiske tankegang er, at man anlægger en forsigtigheds betragtning på de ting, man foretager sig. Det gør man ud fra en tanke om, at naturen er kompleks, og det kan være svært at overskue konsekvenserne af de måder, vi mennesker påvirker miljøet på. Derfor er det for eksempel ikke tilladt at bruge genmodificerede planter og organismer (GMO) i det økologiske jordbrug.
 
I forarbejdningen af økologiske produkter er der fokus på at lave en så skånsom forarbejdning som muligt med brug af færrest mulige tilsætningsstoffer.

Holdning til økologi

Kirsten Lund Jensen

Hanne Børsch

Ejvind Pedersen

Lars Holdensen