Recirkulering af næringsstoffer

Recirkulering af næringsstoffer er en grundsten i økologisk landbrug. Derfor har Landbrug & Fødevarer stort fokus på dette.

For at få ting til at vokse, er det vigtigt at der er de rigtige næringsstoffer i de rigtige mængder til stede i jorden. For at opretholde denne balance skal næringsstoffer som eksempelvis fosfor, nitrogen og kalium tilbageføres til jorden – noget økologiske landmænd er meget bevidste om, da det er et af grundprincipperne i den økologiske tankegang.

Dette skyldes også at den økologiske gødning i sig selv ofte ikke er nok, blandt andet fordi der er en ulige fordeling i husdyr- og planteproducenter på tværs af landet. Hvor den store husdyrproduktion især er koncentreret i den vestlige del af Jylland, findes de mange planteproducenter hovedsageligt i den østlige del af landet – særligt Sydsjælland og Lolland-Falster.

Landbrug & Fødevarer arbejder derfor på, at sikre bedre adgang til næringsstoffer, da det kan hjælpe økologien vokse i hele landet. Et vigtigt skridt ville være at få etableret flere økologiske biogasanlæg, samtidig med at der konkretiseres hvilke biomasser, der er tilladt og egnede til økologiske bedrifter, da den afgassede biomasse bruges som gødning.

I anbefalingerne fra Det økologiske erhvervsteam anbefales det bl.a. at økologer skal have bedre muligheder for at anvende organisk affald og bi- og restprodukter fra fødevareproduktionen, husholdninger, foodservicesektoren mm. Dette vurderes at kunne skabe et harmonisk kredsløb mellem land og by, til gavn for samfundet og miljøet.

Overordnet set handler økologien om at dyrke jorden så skånsom som muligt, således at man kan videregive jorden i den bedst mulige tilstand til fremtidige generationer, og der er bæredygtighedsprincipperne i recirkulering og den cirkulære bioøkonomi essentielle.

Kvalitativ undersøgelse om økologi-forbrugeres holdninger til recirkulering

Mere økologi i Danmark