Ægpakkerierne afhenter jævnligt æggene ude hos ægproducenterne. På ægpakkerierne bliver æggene kontrolleret, sorteret og pakket inden de sendes videre til detailhandlen eller til ægproduktfabrikkerne, som pasteuriserer (varmebehandler) æggene og laver mange forskellige ægprodukter, der sælges til detail eller dom ingredienser til fødevareindustrien.

Der er to store ægpakkerier i Danmark, som pakker langt de fleste æg samt omkring 30 mindre pakkerier.

Transport til ægpakkeriet

Landmanden anbringer æggene i æggebakker på paller. Hver palle skal være mærket med produktionstype, produktionssted og produktionsstald. Disse oplysninger skal følge forsendelsen frem til ægpakkeriet, som stempler alle informationerne på hvert enkelt æg. Derudover er pallerne også mærket med en produktionsdato, som senere bliver noteret på de æggebakker, der skal ud til butikkerne. Pallerne transporteres til ægpakkeriet i kølebiler som sikrer, at temperaturen ikke kommer over 12o C.

Sortering

I pakkeriet bliver æggene sat over på et transportbånd og bliver samtidig løftet ud af de store bakker, som de ankommer i fra landmanden. Her sorteres knækkede og snavsede æg fra. Derefter bliver æggene gennemlyst, for at se om der er indre fejl. Undersøgelsen af æggene afgør, om de skal klassificeres som ’A’ eller ’B’ æg.

Over 90 % af æggene er i klasse A, der er den eneste klassifikation, som må sælges som skalæg.

Klasse ’B’ æg bliver afsat til ægproduktfabrikkerne.

Pakning

Efterfølgende vejes æggene i klasse A og sorteres i fire forskellige vægtklasser: lille, mellem, stor og ekstra stor. Æggene bliver herefter pakket efter vægtklasse.

Sporbarhed

På ægpakkeriet bliver hvert æg mærket med dato, nationalitet samt den måde, de er produceret på. Når du køber dit æg, kan du både på pakken og på det enkelte æg se, hvor det kommer fra. Ægget har simpelthen en kode trykt på skallen, der fortæller, hvor ægget kommer fra og hvilken måde, ægget er blevet produceret på.

Koden kan for eksempel hedde: 1DK123456. Det første tal i koden fortæller om produktionsformen:

0 = økologiske æg
1 = frilandsæg
2 = skrabeæg
3 = buræg.

Bogstaverne er en landekode, så DK står for Danmark, og de sidste cifre er ægproducentens nummer, der fortæller, hvor ægget kommer fra. Det er en mulighed for at spore ægget tilbage til den enkelte producent, men det er også en garanti for forbrugerne om, at ægget reelt er for eksempel et frilandsæg.

På selve æggebakken er der også en række krav til mærkningen. Den skal fortælle, hvor æggene er blevet pakket, og kvalitetsklassen ’A’ skal også være påført. Sidst, men ikke mindst, viser æggebakken også information om størrelsen på æggene.

Måske er du også interesseret i