Hazardanalyse

Hjemmeside til brug for medlemmer af Landbrug & Fødevarer, som en del af dokumentationen for den udførte hazardanalyse. Adgang kræver login.

Dette materiale er udarbejdet til brug for medlemmer af Landbrug & Fødevarer, som en del af dokumentationen for den udførte hazard analyse. Materialet indeholder fakta om biologiske, kemiske og fysiske hazards, udpegning af relevante hazards afhængig af produkttype samt information om processers indflydelse. Virksomheden kan vælge de afsnit, der er relevante for virksomhedens produktion.

Materialet opdateres løbende og en gang årligt gennemgås materialet og relevante dele opdateres efter behov. Alle medlemsvirksomheder bliver informeret via mail ved opdatering.

Materialet er udarbejdet af DMRI og Landbrug & Fødevarer i samarbejde med medlemsvirksomheder.

Login for medlemmer

Login for ikke-medlemmer

For english, non-members click here

Kontaktperson

Læs også