Oversigt: Japans 'The third free countries list'

Listen viser de lande, som Japan anser som fri for en række husdyrsygdomme, og som dermed er kvalificeret til at eksportere til landet.

Listen kan findes på de japanske myndigheders hjemmeside her.

Der er fire lister:

  1. Cloven-hoofed animals and meat, etc. (other than cervid animals, pigs, deer meat and pig meat, etc.) (Countries, regions or zones approved as free from rinderpest, FMD and BSE eligible to export to Japan)
  2. Cervid animals or deer meat, etc. (Countries, regions or zones approved as free from rinderpest, FMD and CWD eligible to export to Japan)
  3. Pigs and pig meat, etc. (Countries, regions or zones approved as free from rinderpest, FMD, ASF and CSF eligible to export to Japan)
  4. Poultry and Poultry meat, etc. (Countries, regions or zones approved as free from HPAI and LPAI eligible to export to Japan)

Landbrug & Fødevarer går jævnligt ind på Japans The third free countries list for at se, om der er kommet ændringer.

Ændringerne beskrives kort her nedenfor. Vi bestræber os på at omtale alle ændringer.

Vi gør opmærksom på, at det til enhver tid er oversigten på de japanske myndigheders hjemmeside, der er gældende.

2024

2023

Læs også