Plante- og bioressourcer

Landbruget ønsker at spille en central rolle i fremtidens biobaserede samfund. Landbrug & Fødevarer arbejder for at sikre en bæredygtig og konkurrencedygtig dansk planteproduktion baseret på et højt vidensniveau.

Produktionen af fødevarer og andre biologiske produkter har en central betydning for både samfund og natur, og er samtidig grundlag for en betydelig dansk produktion og eksport.

Globalt står den biologiske produktion i dag over for en række udfordringer og muligheder, som bl.a. skyldes stigende efterspørgsel efter fødevarer, foder og bioenergi samt et ønske om at udskifte fossile råvarer med biobaserede i materialer, kemikalier og plast. Klimaforandringerne øger nødvendigheden af at satse på fornybare ressourcer.

Landbruget ønsker at spille en central rolle i fremtidens biobaserede samfund. Erhvervet kan nemlig tilbyde planter til materialer, foder og fødevarer samtidig med biomasse til energi. 

Landbrug & Fødevarer ser muligheder i kaskadeudnyttelse af biomasse, hvor biomassens maksimale potentiale udnyttes.

Det betyder, at man først trækker højværdistoffer ud af en biomasse, f.eks. voks fra halm, og herefter laver biogas af restproduktet, der kan erstatte fossil naturgas. Til sidst anvendes fiberresten fra biogas til pyrolyse, hvor der laves overskudsvarme og biokul, der kan give langtidslagring af kulstof på de danske marker.

Den nuværende anvendelse af fossile oliebaserede produkter kan i en række tilfælde erstattes af biomasse.

Landbrug & Fødevarer arbejder for at sikre en bæredygtig og konkurrencedygtig dansk planteproduktion baseret på et højt vidensniveau.

Nye anvendelser og øget nytte af planteproduktionen skal til stadighed opnås gennem en målrettet forsknings- og udviklingsindsats.

Birgitte Kjær

Thomas Holst

Vores holdning - Miljø