Vandeffektiv fødevareproduktion

Rent vand er en vigtig ressource. Samtidig presser klimaforandringerne de globale vandressourcer. I partnerskabet DRIP lykkedes det fødevarevirksomhederne at spare yderligere 20 pct vand uden at kompromittere fødevaresikkerheden i et stærkt partnerskab med myndigheder, teknologileverandører, universiteter og videnspartnere.

Mod en mere bæredygtig udvikling

Det danske landbrug og fødevareerhverv er globalt set førende indenfor miljø og bæredygtighed, og vi arbejder hele tiden med at forbedre os. Det har skabt resultater. De seneste 20 år er fødevareproduktionen i Danmark steget, mens der samtidig er sket et markant fald i miljøpåvirkningen.

Vores bidrag til FN's verdensmål

Landbrugs- og fødevaresektoren er et af Danmarks vigtigste erhverv og kan bidrage med klare styrkepositioner for at fremme en bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål. Den bæredygtige og intensive produktion, hvor der produceres mere med mindre, står i centrum for fødevareklyngens arbejde.

Cirkulær bioøkonomi

I Fødevareklyngen har vi arbejdet med ressourceoptimering, recirkulering og genanvendelse meget længe – fx ved at øge udbytterne i marken og minimere tab og affaldsdannelse i alle led i produktionskæden fra mark til forbruger.

Fra jord til bord

Hvad vi spiser - og ikke spiser - påvirker klimaet og miljøet. Landbrug og fødevareerhvervet er en del af løsningen på de globale klima- og miljøudfordringer og vi bevæger os dagligt hen imod en reduktion af råvareforbrug, fødevaretab/madspild, ressourcer og energi når vi producerer fødevarer.

Forum for Bæredygtighed

Hovedformålet er at understøtte Landbrug & Fødevarers medlemsvirksomheder i forhold til det stigende fokus på bæredygtighed, som virksomhederne møder i omverdenen i kommercielle sammenhænge såvel som i reguleringsmæssige og forbrugermæssige sammenhænge.

Målrettet indsats: Udviklingen af proteiner skaber bæredygtighed

Lige nu målrettes og intensiveres udviklingen og forskningen indenfor dansk produktion af proteiner til foder, fødevarer og pharma. Bag indsatsen står Danish Protein Innovation med nogle af landets største fødevare- og ingrediensvirksomheder, foderindustrien og universiteter.

Forskning og innovation i fødevareklyngen

Dansk jordbrug og fødevareindustri er blandt de førende i verden til at bringe ny viden i anvendelse. Dette er blandt hovedårsagerne til, at Danmark er internationalt konkurrencedygtig på jordbrugs- og fødevareområdet. Den danske fødevaresektor regnes i følge internationale undersøgelser for at være den mest innovative i Europa.