Slagtning

Her kan du læse beskrivelser af, hvordan slagtning af svin, kreaturer og slagtekyllinger foregår.

Mejeriprodukter

Sødmælk, minimælk, fløde, yoghurt, ymer, gul ost, flødeost og hytteost. Før den rå mælk ender som mejeriprodukter, skal den igennem en række processer på mejeriet.

Ægpakkeri

På ægpakkerierne kontrolleres, sorteres og pakkes æggene. Det gælder både buræg, økologiske, frilands og skrabeæg. Der fra sendes de videre til butikker eller til fabrikker.

Food and Feed Safety Alerts

Nyhedsbrevet ”Food and Feed Safety Alerts” udkommer ugentligt og månedligt og indeholder data fra hele verden om udvalgte varegrupper. Data omfatter sager om svindel, men også en række andre overtrædelser af fødevarelovgivning.

Ernæring

Mad er i høj grad et spørgsmål om at nyde og opleve - men den skal selvfølgelig også opfylde vores behov for energi og næringsstoffer.

God køkkenhygiejne

God køkkenhygiejne handler om at opbevare, håndtere og tilberede madvarer på den rigtige måde.

Fødevaresikkerhed

Madvarer skal naturligvis være så sikre som overhovedet muligt at spise. Det betyder, at der skal gøres mest muligt for at sikre, at de ikke indeholder sygdomsfremkaldende bakterier og uønskede reststoffer.

Ingredienser og tilsætninger

Ingredienser og tilsætninger er essentielle komponenter, når man snakker om funktionalitet, sundhed og bæredygtighed. Læs med her og lær om applikationerne helt fra jord til bord.

Ny lovgivning – kødvirksomheder

Nyhedsbrevet ”Lovgivnings-Nyt”, udkommer ca. 8 gange om året. I nyhedsbrevet formidler L&F viden om ny EU og dansk lovgivning, vejledninger mm. primært rettet mod virksomheder, der producerer kød og kødprodukter.

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over ændringer af eksportrestriktioner som tredjelande har indført vedr. danske dyr og produkter som fremgår af Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Japans ”The third free countries list”

Colourbox

Oversigt over ændringer i Japans ”The third free countries list”. Listen viser de lande, som Japan anser som fri for en række husdyrsygdomme, og dermed kvalificeret til at eksportere til landet. Listen findes på de japanske myndigheders hjemmeside.

Fjerkrækød: Eksportcertifikater

Oversigt over certifikater til brug ved eksport af fjerkrækød og fjerkrækødprodukter.

Hazardanalyse

Hjemmeside til brug for medlemmer af Landbrug & Fødevarer, som en del af dokumentationen for den udførte hazard analyse. Adgang kræver login.

Branchekoder

Egenkontrol med kreaturslagterier og oksekødsopskæringsvirksomheder, kontrol af restkoncentrationer, forsegling af transportvogne og containere, Branchekode for beskyttelse af svin fra modtagelse til aflivning samt fødevarekædeoplysninger.

World Food Safety Day

Hvert år den 7. juni markerer Landbrug & Fødevarer Codex Alimentarius’ verdensomspændende World Food Safety Day.