Branchekoder

Egenkontrol med kreaturslagterier og oksekødsopskæringsvirksomheder, kontrol af restkoncentrationer, forsegling af transportvogne og containere, Branchekode for beskyttelse af svin fra modtagelse til aflivning samt fødevarekædeoplysninger.

Branchekoden for kreaturslagterier og oksekødsopskæringsvirksomheder
Branchekoden for kreaturslagterier og oksekødsopskæringsvirksomheder er et struktureret sæt anvisninger, som den enkelte virksomhed (kreaturslagterier og oksekødsopskæringsvirksomheder) kan benytte sig af i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af sin lovpligtige egenkontrol.

Branchekoden er tilgængelig via nedenstående links.

Adgang til branchekode (vurderet af FVST)

Adgang til branchekode, engelsk udgave (vurderet af FVST)

Adgang til den frivillige del af branchekoden (ikke vurderet af FVST)

Guide til branchekoden for ikke-medlemmer (pdf)

Kontaktperson: Maj-Britt Albrechtsen
  

Branchekoden for egenkontrol med kontrol af restkoncentrationer
Branchekoden for egenkontrol med kontrol af restkoncentrationer dateret 24. marts 2022 beskriver den kontrol slagterierne skal udføre med hensyn til forekomsten af medicinrester i slagtedyr.

Læs:
Branchekode for kontrol med restkoncentrationer i svine-, okse-, fåre- og gedekød (pdf)

Kontaktperson: Sóleyð Húsdal Leonsson 


Branchekoden for forsegling
Branchekoden for forsegling fastsætter minimumsrammen for virksomheders egen forsegling af transportvogne og containere, der skal foretages af virksomheder for at opretholde uemballeret køds eksportstatus til en række særlige tredjelande med krav om at kød ikke må komme i kontakt med kød som ikke er anerkendt.

Branchekoden kan endvidere anvendes til sikring af sporbarheden under transport af uemballeret, ikke sundheds-mærket opskåret svinekød, forudsat at seglet opfylder kravene til identifikationsmærkets udformning.

Branchekoden udgør en anvisning på en egenkontrol, som dokumenterer korrekt forsegling/afplombering af transportvogne.

Læs:
Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret kød (pdf)

Kontaktperson: Sóleyð Húsdal Leonsson 


Branchekode for fødevarekædeoplysninger - svin
Hygiejneforordningen for animalske fødevarer (Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer.) stiller krav om, at landmanden skal stille en række oplysninger om slagtedyrene til rådighed for slagteriet, inden dyrene kan slagtes.

I branchekoden for fødevarekædeoplysninger specificeres det, hvordan informationer om fødevarekædeoplysninger tilvejebringes, og det illustreres, hvordan det dokumenteres, 1) at der er bedt om oplysningerne, 2) at de er kontrolleret og 3) at der er ageret på grundlag af oplysningerne. Branchekoden dækker slagtning af svin

Læs:
Retningslinier/Branchekode – Fødevarekædeoplysninger - Håndtering på svineslagterier (pdf) 

Kontaktperson: Sóleyð Húsdal Leonsson  
  

Branchekode for beskyttelse af dyr af svineracen fra modtagelse til aflivning
Denne branchekode er svineslagteribranchens vejledning i god praksis for dyrevelfærd fra modtagelse til aflivning på slagterierne. Branchekoden dækker virksomheder under Danish Crown, Tican og Danske Slagtermestre. Branchekoden, der dækker gældende lovgivning, er udarbejdet ud fra krav anført i Rådets Forordning nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet.

Læs: Branchekode for beskyttelse af dyr af svineracen fra modtagelse til aflivning  (pdf)

Kontaktperson: Maybritt Kiel Poulsen og Stephanie Højgaard Mahrt