Branchekoder

Find branchekoder for diverse kontroller og lignende her.

Branchekoden for kreaturslagterier og oksekødsopskæringsvirksomheder

Branchekoden for kreaturslagterier og oksekødsopskæringsvirksomheder er et struktureret sæt anvisninger, som den enkelte virksomhed (kreaturslagterier og oksekødsopskæringsvirksomheder) kan benytte sig af i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af sin lovpligtige egenkontrol.

Branchekoden er tilgængelig via nedenstående links.

Find en pdf-guide til branchekoden for ikke-medlemmer her. 

Kontaktperson: Maj-Britt Albrechtsen

Branchekoden for egenkontrol med kontrol af restkoncentrationer

Branchekoden for egenkontrol med kontrol af restkoncentrationer dateret 24. marts 2022 beskriver den kontrol slagterierne skal udføre med hensyn til forekomsten af medicinrester i slagtedyr.

Branchekode for kontrol med restkoncentrationer i svine-, okse-, fåre- og gedekød (pdf)

Kontaktperson: Sóleyð Húsdal Leonsson

Branchekoden for forsegling

Branchekoden for forsegling fastsætter minimumsrammen for virksomheders egen forsegling af transportvogne og containere, der skal foretages af virksomheder for at opretholde ikke-emballeret køds eksportstatus til en række særlige tredjelande med krav om at kød ikke må komme i kontakt med kød som ikke er anerkendt.

Branchekoden kan endvidere anvendes til sikring af sporbarheden under transport af ikke-emballeret, ikke sundheds-mærket opskåret svinekød, forudsat at seglet opfylder kravene til identifikationsmærkets udformning.

Branchekoden udgør en anvisning på en egenkontrol, som dokumenterer korrekt forsegling/afplombering af transportvogne.

Branchekode for egenkontrol med forsegling af forsendelser af uemballeret kød (pdf)

Kontaktperson: Sóleyð Húsdal Leonsson

Branchekode for fødevarekædeoplysninger - grise

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer (Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer.) stiller krav om, at landmanden skal stille en række oplysninger om slagtedyrene til rådighed for slagteriet, inden dyrene kan slagtes.

I branchekoden for fødevarekædeoplysninger specificeres det, hvordan informationer om fødevarekædeoplysninger tilvejebringes, og det illustreres, hvordan det dokumenteres,

  1. At der er bedt om oplysningerne 
  2. At de er kontrolleret
  3. At der er ageret på grundlag af oplysningerne. 

Branchekoden dækker slagtning af grise.

Retningslinier/Branchekode – Fødevarekædeoplysninger - Håndtering på svineslagterier (pdf)

Kontaktperson: Sóleyð Húsdal Leonsson 

Branchekode for beskyttelse af dyr af svineracen fra modtagelse til aflivning

Denne branchekode er svineslagteribranchens vejledning i god praksis for dyrevelfærd fra modtagelse til aflivning på slagterierne. Branchekoden dækker virksomheder under Danish Crown, Tican og Danske Slagtermestre. Branchekoden, der dækker gældende lovgivning, er udarbejdet ud fra krav anført i Rådets Forordning nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet.

Læs: Branchekode for beskyttelse af dyr af svineracen fra modtagelse til aflivning (pdf)

Kontaktpersoner: Maybritt Kiel Poulsen og Stephanie Højgaard Mahrt

Måske er du også interesseret i