Foto: Colourbox

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over ændringer af eksportrestriktioner som tredjelande har indført vedr. danske dyr og produkter som fremgår af Fødevarestyrelsens hjemmeside.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside om eksportrestriktioner, https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx findes listen under overskriften "Liste over aktuelle eksportrestriktioner".

Landbrug & Fødevarer går jævnligt ind på oversigten for at se, om der er kommet ændringer.

Ændringerne beskrives kort her nedenfor. Vi bestræber os på at omtale alle ændringer.

Vi gør opmærksom på, at det altid er oversigten på Fødevarestyrelsens hjemmeside der er gældende.

2023
2022
2021
2020201920182017

Anna Høgberg