Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Nye regler om markvandingstilladelser træder i kraft i dag

Reglerne følger op på tørkepakkens initiativ om bedre vandingsmuligheder. Der er ikke ændret væsentligt efter høringen.

De nye regler følger op på initiativet i tørkepakken, og gør det muligt for kommunerne at udstede korttilladelser til forøget indvinding til markvanding fra bestående indvindingsanlæg i tørkesituationer. Bestemmelserne skal samtidig muliggøre en hurtig sagsbehandling i kommunerne ved blandt andet at lempe krav til ekstern høring.
 
 
Der er ikke ændret væsentligt i den endelige bekendtgørelse i fht. det udkast som var i høring.

 

L&F er positive overfor de nye regler. Det er godt, at der er blevet fulgt hurtigt op på dette initiativ tørkepakken, så de nye regler er gældende allerede i denne vandingssæson. Det er andet lige en anerkendelse af, hvor afgørende markvanding er for vores erhverv.

 

Med de nye regler, får kommunerne en klar hjemmel til kunne udstede korttidstilladelser til øget indvinding i tørke-situationer. De nye regler sender dermed også et signal til kommunerne om, at de administrativt skal kunne håndtere sådanne ansøgninger og sikre hurtig sagsbehandling, hvis behovet opstår.

 

Der er dog fortsat en række uklarheder om hvordan reglerne skal omsættes i praksis, herunder bl.a. definition af, hvornår der opstår en tørkesituation. Derfor har L&F nu fokus udformningen af den vejledning, som skal følge reglerne.

 

Samtidig har vi vores høringssvar udtrykt bekymring for, om de nye regler reelt giver anledning til, at kommunerne ændrer deres administrationspraksis. Og herunder om der reelt kan sikres en hurtig sagsbehandling af ansøgninger om korttidstilladelser. Vi havde gerne set et krav om maksimal sagsbehandlingstid på 2 uger. 

Den samlede vurdering er, at intentionen med de nye regler er god og rigtig, men de reelle lettelser er svære at få øje på. Kommunerne skal fortsat behandle ansøgninger individuelt, og foretage en vurdering af påvirkningen på natur og miljø. Og især sidstnævnte er en udfordring, da der mangler klare retningslinjer for vurderingen, og kommunerne derfor i dag har relativ forskellig praksis.

 

Vi har derfor opfordret til, at reglerne og administrationen af markvandingstilladelser underkastes et mere samlet eftersyn med henblik på at opnå en forvaltningspraksis, der i højere grad tilgodeser erhvervets svingende vandingsbehov, samtidig med at hensyn til bl.a. natur og miljø sikres.

Marie Juul Rohde

Seneste nyt fra lf.dk