Sektor for Gris

Landbrug & Fødevarer Gris sætter dagsordenen og finder løsninger på udfordringerne, så fremtiden sikres for dansk griseproduktion.

Sektor for Kvæg

Succes hviler på tæt samarbejde i hele værdikæden

Sektor for planteproduktion

Dansk planteproduktion i en verden i konstant forandring

Økologisektionen

Bestyrelsen for Økologisektionen arbejder for at varetage de økologiske landmænds faglige og erhvervspolitiske interesser og at synliggøre de økologiske landmænds ønsker og holdninger i relevante fora nationalt og internationalt.

Økonomi & Virksomhedsledelse

L&F Økonomi & Virksomhedsledelse sætter retning for interessevaretagelse indenfor egen branche og fungerer som det samlende organ for forhold vedrørende økonomi og virksomhedsledelse.

Familielandbruget

I Familielandbruget er mangfoldigheden, fællesskabet, nærheden, familien og det gode liv på landet i fokus.

Sektionen for Større Jordbrug

Sektionen for Større Jordbrugs formål er at varetage større bedrifters erhvervspolitiske interesser og sikre deres muligheder for frit at kunne drive erhvervsorienteret jordbrug.

Frøsektionen

Frøsektionen

Frøsektionen varetager danske frøavleres faglige, erhvervspolitiske og markedsøkonomiske interesser og bidrager til at styrke samarbejdet mellem avlere, forskere og frøfirmaer. Sektionen ledes af en landsdækkende bestyrelse, som udpeges lokalt.

Deltidslandmænd i L&F

Arbejdet for deltidslandmændene i Landbrug & Fødevarer har til formål at fremme og synliggøre deltidslandmændenes interesser – fagligt og erhvervspolitisk.

L&F Fjerkræ

L&F Fjerkræ er en faglig sektion i Primærsiden i Landbrug & Fødevarer.