Direkte landbrugsstøtte og den fælles markedsordning

Læs her om Landbrug & Fødevarers overordnede målsætninger indenfor EU’s landbrugspolitik.

Grundbetaling og grønne krav
Danske landmænd modtager landbrugsstøtte fra EU via grundbetaling og en betaling for grønne krav. Støtten udbetales én gang årligt direkte til landmanden. Størstedelen af den direkte støtte er derfor afkoblet fra hvad og hvor meget landmanden producerer.

30 procent af den direkte støtte er betinget af, at landmændene overholder tre grønne krav. De grønne krav omfatter, at der på bedriften skal være flere afgrøder, fem procent af omdriftsarealerne skal være miljøfokusområde, og andelen af permanente græsarealer i hele Danmark må højst falde med fem procent. Disse regler gælder i perioden 2015 til 2020. Du kan læse mere om landbrugsreformen under ’Fakta om grundbetaling og grønne krav’ og 'Nye elementer i EU’s landbrugspolitik'.

Landbrug & Fødevarers målsætning er

 • At danske landmænd i forbindelse med opfyldelse af de grønne krav, godskrives de høje miljøstandarder, som erhvervet allerede i dag lever op til
    
 • Forenkling af grundbetalingsordningen og grønne krav med henblik på at reducere de administrative byrder for danske landmænd

Den fælles markedsordning
I særlige situationer er det muligt at tage forskellige markedsinstrumenter i brug. Sikkerhedsnettet består af markedsstabiliserende mekanismer som f.eks. offentlig intervention og støtte til privat oplagring. Desuden er der tiltag til at styrke landmændenes position i fødevareforsyningskæden igennem bl.a. producentorganisationer. 

Landbrug & Fødevarers målsætning er:

 • Den fælles markedsordning skal være markedsorienteret, omkostningseffektiv og skabe et reelt sikkerhedsnet
    
 • Landmænd på tværs af Europa skal have en styrket position i fødevarekæden. Politiske initiativer, som vedrører organisering af fødevarekæden, skal dog være baseret på frivillighed.

Krydsoverensstemmelse
Ud over at 30 procent af den direkte støtte er betinget af overholdelsen af de grønne krav, skal landmændene overholde en lang række krav vedrørende miljø, plante- og dyresundhed samt dyrevelfærd for at modtage støtte fra EU – dette kaldes krydsoverensstemmelse. Landbrugsjorder skal endvidere holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand. Læs mere om krydsoverensstemmelse.

Landbrug & Fødevarers målsætning er

 • En forenkling af krydsoverensstemmelsessystemet, hvor uklare regler erstattes med færre og mere målrettede krav
    
 • At der ikke sker overimplementering af krydsoverensstemmelsessystemet i Danmark

Maria Skovager Østergaard

EU's fælles landbrugspolitik

Fakta om EU's landbrugspolitik