Hvad er drivhuseffekten?

Hvad er drivhuseffekten? Hvad er forskellen på naturlig og unaturlig drivhuseffekt, også kaldet "menneskeskabt drivhuseffekt"? Læs om konsekvenserne her.

Hvad er CO2?

Når man taler om klimaforandringer, drivhuseffekt, drivhusgasser og global opvarmning, bliver CO2 ofte nævnt. Men hvad er CO2?

Hvad er biogas?

Hvad er biogas, og hvordan kan den bidrage til et klimaneutralt landbrug og samfund i det hele taget? Få svar på disse spørgsmål i artiklen herunder.

Hvad er planteforædling?

Hvad er planteforædling? Hvorfor arbejder man med det i fødevareerhvervet? Og hvorfor er planteforædling godt for klimaet? Læs mere her.

Hvad er græsprotein?

Hvad bruges græsprotein til, og hvorfor kan grise ikke bare æde græsset, som det er direkte fra marken? Kan mennesker spise græs? Det kan du blive klogere på her.

Hvad er soja?

Soja er en populær plante, som i stadig højere grad indgår i fødevareproduktion, lige så vel som det bruges til foder, bl.a. i den store danske animalske produktion. Læs mere her om hvorfor soja er så effektivt.

Hvad er klimakreditter og klimacertifikater?

Der er stigende opmærksomhed omkring klimakreditter og klimacertifikater inden for landbruget. Men hvad dækker de her begreber over, og hvordan forholder Landbrug & Fødevarer sig til det?

Global Klima Taskforce

Danske fødevare- og agrotekvirksomheder sælger hver dag fødevarer til millioner af mennesker verden over. Og leverer teknologi og know-how til fødevareproduktion til endnu flere.

Et klimaneutralt dansk fødevareerhverv

Det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050. Vi vil – i tæt partnerskab med resten af Danmark og i overensstemmelse med FN’s verdensmål – vise verden, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion.

Tang skal få køer til at bøvse mindre

Tang kan blive til foder, som kan reducere køers udledning af drivhusgasser. Det undersøges i det danske forskningsprojekt Climate Feed, som kan give nyskabende viden til gavn i den grønne omstilling.

Ny pyrolyseteknologi kan halvere landbrugets klimaaftryk

L&F er sammen med en række aktører med i et projekt, der har potentiale til at nedbringe klimaudledningen markant i landbruget og transporten, herunder flytrafikken.

Landbruget udvikler klimaværktøj

SEGES Innovation og Økologisk Landsforening arbejder sammen om at udvikle et digitalt klima-værktøj, hvor landmanden kan beregne gårdens klimaaftryk.

Forskning baner vejen

Bæredygtig mad, der samtidig er sund, sikker og velsmagende til en voksende verdensbefolkning – det er den store udfordring, som fødevaresektoren står overfor. Vi skal producere mere mad, og det skal i stigende grad produceres CO2-neutralt. Skal vi lykkes med det, er vi nødt til at tænke i nye baner. Her er dansk fødevareforskning og -innovation en afgørende del af løsningen.

Fra lavbundsjord til vådområde

Der var flere grunde til, at landmand Lars Christian Prytz fra Botofte på Langeland i 2003 foreslog det daværende Fyns Amt at omdanne omkring 70 hektar lavbundsjord til et vådområde.

Om Klimapartnerskabet

I november 2019 nedsatte regeringen 13 klimapartnerskaber, som skulle komme med forslag til initiativer, der kan bidrage til regeringens klimamålsætning om 70 pct. reduktion i udledningen af klimagasser i 2030 i forhold til 1990.

Landbrugets drivhusgasser

Vores vision

Bæredygtig udvikling

Sektorkøreplan for fødevare- og landbrugssektoren

Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren