Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Vores vision

Det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050. Vi vil – i tæt partnerskab med resten af Danmark og i overensstemmelse med FN’s verdensmål – vise verden, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion.

Et klimaneutralt landbrug

Noget af det, der kendetegner fødevarererhvervet i Danmark, er, at vi arbejder intensivt med innovation og udvikling. Det ligger i vores DNA, at vi vil gå forrest og være med til at finde fremtidens løsninger.

Klimaneutrale fødevarer

Visionen om et klimaneutralt fødevareerhverv skal bæres af hele værdikæden – fra jord til bord. Virksomhederne i fødevareerhvervet har allerede stort fokus på klimaudfordringen.

Hvad er CO2?

Hvad er CO2? Hvad består CO2 af og hvad er CO2 forurening? Det er nogle af de ofte stillede spørgsmål om, hvad CO2 er.

Når man taler om klimaforandringer, drivhuseffekt, drivhusgasser og global opvarmning, bliver CO2 ofte nævnt. Men hvad er CO2?

Ny teknologi kan halvere landbrugets klimaaftryk

L&F og SEGES er sammen med en række aktører med i et projekt, der har potentiale til at nedbringe klimaudledningen markant i landbruget og flytrafikken.

Fakta om klimalækage fra landbruget

Læs her hvorfor en reduktion i den danske landbrugsproduktion kun vil have lille påvirkning - eller måske endda en negativ - påvirkning på det globale klimaaftryk.

Case: Sådan bliver koprutter til biogas

Biogasanlægget på Nørgård Agro er en god forretning for ejerne og for klimaet. Det leverer lidt over fem millioner kilowatt-timer om året, hvilket svarer til strømforbruget i ca. 1.200 husstande.

Case: Vådområder kan være en win-win

Der var flere grunde til, at landmand Lars Christian Prytz fra Botofte på Langeland i 2003 foreslog det daværende Fyns Amt at omdanne omkring 70 hektar lavbundsjord til et vådområde.

Case: Bæredygtigt protein ’Made in Denmark’

Et nyt, bredt partnerskab, Dansk Protein Innovation, vil målrette og intensivere udviklingen og forskningen indenfor dansk produktion af proteiner til foder, fødevarer og pharma.

Vores vision

Fra vision til virkelighed

SEGES udvikler fremtiden

Bæredygtig udvikling