Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Vores vision

Det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050. Vi vil – i tæt partnerskab med resten af Danmark og i overensstemmelse med FN’s verdensmål – vise verden, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion.

Et klimaneutralt landbrug

Noget af det, der kendetegner fødevarererhvervet i Danmark, er, at vi arbejder intensivt med innovation og udvikling. Det ligger i vores DNA, at vi vil gå forrest og være med til at finde fremtidens løsninger.

Klimaneutrale fødevarer

Visionen om et klimaneutralt fødevareerhverv skal bæres af hele værdikæden – fra jord til bord. Virksomhederne i fødevareerhvervet har allerede stort fokus på klimaudfordringen.

Intelligente frø

Sejet Planteforædling arbejder dagligt med de nyeste teknologier for at skabe klimaeffektiv genetik til markens afgrøder i ind- og udland.

Tang skal få køer til at bøvse mindre

Tang kan blive til foder, som kan reducere køers udledning af drivhusgasser. Det undersøges i det danske forskningsprojekt Climate Feed, som kan give nyskabende viden til gavn i den grønne omstilling.

Sådan bliver koprutter til biogas

Biogasanlægget på Nørgård Agro er en god forretning for ejerne og for klimaet. Det leverer lidt over fem millioner kilowatt-timer om året, hvilket svarer til strømforbruget i ca. 1.200 husstande.

Ny teknologi kan halvere landbrugets klimaaftryk

L&F og SEGES er sammen med en række aktører med i et projekt, der har potentiale til at nedbringe klimaudledningen markant i landbruget og flytrafikken.

Bæredygtigt protein ’Made in Denmark’

Et nyt, bredt partnerskab, Dansk Protein Innovation, vil målrette og intensivere udviklingen og forskningen indenfor dansk produktion af proteiner til foder, fødevarer og pharma.

Fakta om klimalækage fra landbruget

Læs her hvorfor en reduktion i den danske landbrugsproduktion kun vil have lille påvirkning - eller måske endda en negativ - påvirkning på det globale klimaaftryk.

Larver bliver til dyrefoder

Uden for landsbyen Flemming ved Horsens producerer Enorm Biofactory bæredygtigt foder til husdyr lavet på sorte soldaterfluers larver. I 2023 regner Enorm med at producere næsten 11.000 ton insektprotein hvert år.

Vådområder kan være en win-win

Der var flere grunde til, at landmand Lars Christian Prytz fra Botofte på Langeland i 2003 foreslog det daværende Fyns Amt at omdanne omkring 70 hektar lavbundsjord til et vådområde.

Hvad er biogas?

Produktionen af biogas har fået stigende opmærksomhed de seneste år, men hvad er biogas egentlig, og hvordan kan den bidrage til et klimaneutralt landbrug og samfund i det hele taget?

Hvad er planteforædling?

Hvad er planteforædling? Hvorfor arbejder man med det i fødevareerhvervet? Og hvorfor er planteforædling godt for klimaet? Læs mere her.

Hvad er græsprotein?

Hvad er græsprotein? Hvad bruges græsprotein til, og hvorfor kan grise ikke bare æde græsset, som det er direkte fra marken? Kan mennesker spise græs? Det kan du blive klogere på her.

Hvad er CO2?

Når man taler om klimaforandringer, drivhuseffekt, drivhusgasser og global opvarmning, bliver CO2 ofte nævnt. Men hvad er CO2?

Hvad er drivhuseffekten?

Hvad er drivhuseffekten? Hvad er forskellen på naturlig og unaturlig drivhuseffekt, også kaldet "menneskeskabt drivhuseffekt"? Læs om konsekvenserne her.

Om Klimapartnerskabet

I november 2019 nedsatte regeringen 13 klimapartnerskaber, som skulle komme med forslag til initiativer, der kan bidrage til regeringens klimamålsætning om 70 pct. reduktion i udledningen af klimagasser i 2030 i forhold til 1990.

Bæredygtig udvikling

SEGES udvikler fremtiden

Fra vision til virkelighed

Vi udvikler fremtidens klimaeffektive planter

Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren

Vores vision