Egne dyr / eget transportmiddel

Når man transporterer egne dyr i egne transportmidler, er man 'selvkører'. Reglerne på denne side gælder for selvkørere.

En ny EU Forordning er trådt i kraft samtidig med skrappere danske krav på transportområdet. De nye regler trådte i kraft 5. januar 2007.

Transporter under 50 km
Transporterer man egne dyr i egne transportmidler over en afstand på mindre end 50 km, skal man opfylde følgende krav:

 • Dyrene skal være egnede til transporten
 • Transporten skal være planlagt, dvs. at modtageren er underrettet om tidspunktet for dyrenes ankomst til bestemmelsesstedet
 • Dyrene må ikke kunne skade hinanden, fordi de fx har forskellig størrelse, art, køn m.m.
 • Transportmidlet skal være egnet til den pågældende transport
 • Dyrene må ikke kunne komme til skade via skarpe kanter og fremspring
 • Arealet og højden skal være passende i forhold til størrelsen af dyrene og den planlagte transport
 • Der skal være tilstrækkeligt med strøelse tilpasset forholdene. Strøelse sikrer passende absorption af urin og ekskrementer
 • For grise gælder, at transportmidlet skal være overdækket
 • Dyrene skal have passende med ventilation.

Gældende regel
Se Artikel 2, stk. 2 b) og Artikel 3 i Forordningen [1] samt kap. 3 i bekendtgørelse 1729 [2] . Hvad angår bestemmelserne om transportegnethed er landbrugere ifølge Justitsministeriet forpligtet til at overholde reglerne i forordningens bilag 1 kap. 1 om transportegnethed

Transporter over 50 km
Transporterer man egne dyr i egne transportmidler over en afstand på mere end 50 km skal man opfylde følgende krav:

 • Krav om autorisation som transportvirksomhed. Autorisation ansøger man om hos den lokale fødevareregion, og man betaler et gebyr ved ansøgning
 • Krav om at chaufførenskal have gennemgået et kursus i transport af dyr, når man transporterer dyr over 65 km
 • Fra den 1. januar 2008 er der krav om et kompetencebevis for chaufføren for transporter over 65 km
 • Dyrene skal være egnede til transporten
 • Transporten skal være planlagt, dvs. at modtageren er underrettet om tidspunktet for dyrenes ankomst til bestemmelsesstedet
 • Transportmidlet skal opfylde de indretningsmæssige krav
 • Reglerne om pålæsning, håndtering og aflæsning skal følges
 • Kravene til transportpraksis og adskillelse af visse dyr skal følges
 • Der skal være tilstrækkeligt med strøelse tilpasset forholdene. Strøelse sikrer passende absorption af urin og ekskrementer
 • Areal- og højdekrav
Transporter på under otte timer
Transporterer man egne og andres dyr i egne transportmidler i mindre end 8 timer, fx transport af grise mellem besætninger, så skal man opfylde følgende krav:
 • Samme krav som ved transport over en afstand på mere end 50 km
 • Køretøjet skal forinden kontrolleres og godkendes af en synsvirksomhed (for svin dog kun hvis dyret vejer over 40 kg)
 • Køretøjet skal opfylde kravene i Forordningen
 • Fra den 1. januar 2008 er der krav om et kompetencebevis for chaufføren for transporter over 65 km.

Transporter over otte timer
Transporterer man egne og andres dyr i egne transportmidler i mere end 8 timer (lang transport) skal man opfylde strengere krav til transportmidlets indretning og drift. Eksempelvis skal køretøjet have et godkendelsescertifikat, og dyrene skal have et større areal til rådighed.

Fra den 1. januar 2008 er der krav om et kompetencebevis for chaufføren for transporter over 65 km.

Kilder
[1] Forordning 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktviteter
[2] Bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport
[3] Bekendtgørelse nr. 1728 af 21. december 2006 om uddannelse af dyr under transport

Jesper Valentin Petersen