Teknologi

Data og rådgivning er nøglen til den grønne omstilling. Den danske fødevareklynge har en unik position inden for opsamling og udnyttelse af data til gavn for en klimaeffektiv global fødevareproduktion. Men teknologiske løsninger i landbruget er ikke kun maskiner, og data, det er lige så vel udvikling i ingredienssektoren hvor enzymer, proteiner og stivelsesformer udvikles, der giver fødevareproduktionen et mindre klimaaftryk — og mindsker madspild fra bedrift til forbruger.

Artikler

Robotter er en del af løsningen i den grønne omstilling. Agrointelli kan med deres markrobot bidrage til en klimaoptimeret landbrugsproduktion.
FOSS leverer analytiske løsninger til landbrugs- og fødevaresektoren ved målrettet at forbedre fødevarekvaliteten og optimere produktionen – fra råvare og frem til det færdige produkt.
Bioenergi udgør mere end to-tredjedele af Danmarks samlede forbrug af vedvarende energi, og er derfor en vigtig brik for den grønne omstilling.
Agrifarm arbejder for at skabe bedre vilkår for både mennesker, dyr og for klimaet. Det gør de blandt andet ved hjælp af deres energibesparende og mindre miljøbelastende stalde, som reducerer andelen af ammoniak og lugt – både inde i stalden og udenfor stalden.
Protein produceret med gas som input kan erstatte store mængder importeret protein som i dag anvendes til dyrefoder. Biotekvirksomheden Unibio har udviklet en fermenteringsteknologi, som muliggør industriel produktion af fremtidens foderproteiner ud fra metan.